Vorige week kreeg ik het SOVON-Nieuws in de bus met op de achterpagina de Rode Lijst 2004. Voor 78 broedvogelsoorten wordt aangegeven wat hun status in Nederland is, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen VN (verdwenen), EB (ernstig bedreigd), BE (bedreigd), KW (kwetsbaar) en GE (gevoelig). Maar liefst achtenzeventig soorten waar iets mee mis is, wat een tranendal... maar het moet me van het hart dat er wel het een en ander op de Lijst aan te merken valt.