Met 27 CDNA-aanvaarde gevallen tot en met 2003 is Terekruiter Xenus cinereus een zeldzame doortrekker in Nederland. Op 28 mei 2004 werd een vogel aangetroffen nabij de Punt van Reide. Deze waarneming betreft het eerste geval voor de provincie Groningen en wordt in dit artikel besproken.