Liefhebbers van zeetrek moeten voor wat betreft de ‘telpost’ Lauwersoog vaak veel geduld betrachten. Goede zeetrekdagen zijn per jaar vaak op de vingers van één hand te tellen en in sommige jaren ontbreken ze zelfs geheel. De laatste keer dat er genoten kon worden en er memorabele aantallen en soorten gezien werden, was in oktober 2001. Maar in 2004, om precies te zijn van 21 tot en met 25 september, was het weer goed raak. Vooral de enorme aantallen Vale Stormvogeltjes Oceanodroma leucorhoa begrippen talrijke waarnemingen van Noordse Pijlstormvogels Puffinus puffinus sprongen daarbij zeer in het oog. en de voor Groningse