De Westerpolder ligt bij Kolham, in de gemeente Slochteren, en is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) Midden Groningen. Tussen 2001 en 2004 zijn tussen Kolham en het Slochterdiep twee grote natuurgebieden ingericht. Het zuidelijkste deel, de Westerpolder, kwam het eerst gereed. Het noordelijke deel tot aan het Slochterdiep is voor het grootste deel in 2004 ingericht en bestaat evenals de Westerpolder deels uit gegraven plassen zoals het Skaldmeer. Een deel langs de Slochter Ae, van Woudbloem tot de weg naar Slochteren, was reeds een jaar of twintig geleden ingericht. Uiteindelijk is het de bedoeling dat van de Westerpolder tot en met het Schildmeer een groot natuurgebied van zo’n 1700 ha ontstaat. Dit deel van de landelijke EHS vormt dan een schakel tussen het Waddengebied en de Drentse natuurgebieden. De Westerpolder wordt beheerd door Staatsbosbeheer maar de begrazing door runderen is uitbesteed aan de Agrarische Natuuren Landschapsvereniging Slochteren. Dit artikel wil een impressie geven van de huidige natuurwaarden van de Westerpolder en van de mogelijkheden om er vogels te kijken zonder ze te verstoren.