Van tevoren vroeg de vrouwelijke deelnemer zich af of de Big Day niet te laat in het seizoen was gepland: zouden er nog wel trekvogels zijn?