Op donderdagavond 29 september 2005 start de vogelcursus voor gevorderden, georganiseerd door Avifauna Groningen en de vogelwerkgroep van het IVN Groningen/Haren. De cursus duurt een klein jaar en bestaat uit twaalf theorie-avonden en elf excursie-ochtenden. De theorie-avonden vinden om de drie weken op donderdag plaats en de excursieochtenden op de zaterdag volgend op een theorie-avond. De locatie van de theorie-avonden is op dit moment nog niet bekend maar zal in de volgende Groeningen/Grauwe Gors en/of op de websites van het IVN (www.ivn-groningenharen.nl) en Avifauna (www.avifaunagroningen.nl) bekend gemaakt worden. Op de theorie-avonden komen in ieder geval aan de orde: de bouw en de evolutie van de vogel, vogeltrek, vogelgedrag, biotopen, de aanpassingen daaraan en vogelinventarisatie.