In Nederland liggen meer dan honderd gebieden met internationaal belangrijke aantallen ganzen en zwanen (Koffijberg et al. 1997). Deze gebieden worden pleisterplaatsen genoemd.