Na lang wikken en wegen besluit ik op 27 mei 2005 toch maar vroeg op te staan en te gaan vogelen in de Eemshaven. Teletekst voorspelt voor vandaag oostenwind, voorwaarde voor leuke trek op de Eemshaven. Als ik om 07.15 uur op de telpost op het oostelijk Eemshaventerrein aankom is het echter vrijwel windstil. Van de aanwezige tellers krijg ik te horen dat er deze ochtend nog maar weinig is langsgevlogen. In het eerste kwartier vliegen er twee Boerenzwaluwen Hirundo rustica en een Gele Kwikstaart Motacilla flava langs, verder is het doodstil. Wel vliegt nog voor ik op de dijk sta een Kleine Zilverreiger Egretta garzetta langs die besluit te landen op het wad. Ik ben net serieus aan het overwegen om toch maar naar de Lauwersmeer te rijden als er vanuit het westen een rare zangvogel hoog over de zeedijk aan komt vliegen. Kijker erop, zwarte halsvlekjes, lange, pikzwarte ondervleugels met een witte achterrand, het is een grote leeuwerik ... KALANDERLEEUWERIK schreeuw ik de overige vogelaars op de dijk toe. De vogel vliegt dan recht over ons heen terwijl ik de door mij waargenomen kenmerken opnoem. Even denken we hem als een stipje in oostelijke richting te zien verdwijnen, maar gelukkig draait de leeuwerik met een grote boog terug, passeert ons nu in westelijke richting en lijkt uiteindelijk circa 750 meter ten westen van de telpost te landen achter de stuifdijk. Het daaropvolgende uur is hectisch. Met Emo Klunder vind ik de Kalander tot twee maal toe terug, maar de vogel is erg vliegerig en blijft steeds maar kort aanwezig. Tussendoor worden mensen telefonisch gewaarschuwd, mislukt een poging om bewijsplaatjes van de vogel te maken, wordt er gepiept, bellen (veel) mensen terug om op de hoogte te worden gesteld enzovoort. Net na achten zit de vogel een kleine vijftien minuten net ten oosten van de telpost op de zeedijk en laat zich hier goed bekijken en voldoende fotograferen. Marlijn Bot, Martin Olthoff, Rommert Cazemier en enkele anderen zijn nog net op tijd, waarna de Kalanderleeuwerik zonder aanwijsbare reden in westelijke reden wegvliegt. Wederom lijkt de vogel neer te ploffen op de Hoppenplek, waar deze later voor de laatste keer door enkele van de over het Eemshaventerrein uitzwermende vogelaars rond 08.40 uur bij toeval wordt teruggevonden. Nu verdwijnt de Kalander echter definitief in zuidwestelijke richting. De vele net daarna arriverende vogelaars zijn te laat.