Hoewel er nog steeds waarnemingen binnenkomen van trekwaarnemeningen van Bonte Vliegenvangers, kan nu al gesteld worden dat de vogel van het jaar 2006 een succes was. Er is van de broedvogelpopulatie een gedetailleerd beeld verkregen en hieruit bleek dat dit de aantallen die verzameld waren tijdens het laatste Atlas-project sterk oversteeg. In de volgende Gors zal een uitgebreid verslag verschijnen en naar verwachting zal een bekende Bontevliegenvangeronderzoeker nog een lezing komen houden. Nu is het tijd om vooruit te kijken. Gaan we door met ons project Vogel van het jaar. Welke soort kiezen we en wie wil daar aan meewerken. Via forum op onze internetsite zullen deze vragen nog eens naar voren gebracht worden, maar nu reeds vragen wij jullie hier over na te denken. Als we zouden kiezen voor een jaarvogel, dan moet ook op 1 januari 2007 direct begonnen worden met het verzamelen van gegevens. Ideeën en voorstellen kunnen gestuurd worden naar vogelvanhetjaar@avifaunagroningen.nl of naar redactie of bestuur.