Stormvogeltjes Hydrobates pelagicus worden maar zeer zelden gezien op de Waddenzee. Er zijn in meer dan een eeuw tijd slechts een klein aantal exemplaren waargenomen langs de Waddenkust van Groningen en Friesland. In november 2006 vond tijdens een stormperiode een kleine invasie van Stormvogeltje plaats in Nederland. Bijzonder daarbij was dat het merendeel van de vogels werd waargenomen op de Waddenzee. Naar aanleiding van deze invasie wordt in dit artikel het voorkomen van deze soort in het Waddengebied besproken. Voor Groningen worden alle gevallen genoemd en worden de waarnemingen uitgebreid beschreven.