Trekvogels spreken tot de verbeelding van veel mensen en zeker tot de verbeelding van vogelaars. Overvliegende ganzen, de eerste zwaluwen en de eerste zingende Tjiftjaffen worden gemeld in de media en op waarnemingenrubrieken. Trekvogelonderzoek wordt dan ook al jaren en op vele manieren verricht. Ganzen en steltlopers worden geteld op hun pleisterplaatsen, nachttrekkers worden gevangen en geringd. Voorbijvliegende vogels worden geteld vanaf vaste punten.