Ten zuiden van de stad Groningen liggen meerdere plassen en meren. Enkele daarvan worden frequent gebruikt door overwinterende Smienten. Met name op de Hoornseplas en de Piccardthofplas zaten hoge aantallen. De piekaantallen uit het verleden lijken tegenwoordig niet meer te worden gehaald. Klopt dit vermoeden? En zo ja, wat zijn hiervan de mogelijke oorzaken?