Het was opzienbarend dat op 16 juni 2003 voor het eerst sinds 1995 weer een nieuwe libellensoort voor Nederland werd waargenomen: de Gaffelwaterjuffer (Coenagrion scitulum, Rambur 1842), als 71e soort voor Nederland. In de zandgroeve Wambach ten zuiden van Tegelen in Midden-ümburg werd een mannetje van deze soort gevangen, laag vliegend boven een van de kwelslootjes (Goudsmits, 2003; Wasscher, 2003). Bij deze waarneming bleef het niet: in 2007 werd de Gaffelwaterjuffer op enkele plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen gevonden (Schrijvershof, 2010). Deze ontdekkingen sluiten aan bij berichten dat de Gaffelwaterjuffer zich de jaren daarvoor uitbreidde in Noordwest-Frankrijk en Vlaanderen. Hoe is de Gaffelwaterjuffer te herkennen? Waar en wanneer kwam ze vroeger in Noordwest-Europa voor en hoe is dit verspreidingsbeeld veranderd? Hoe bedreigd is de soort in Europa? Over die vragen gaat dit artikel.

, , , , , , , ,
Brachytron

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie

Marcel Wasscher, & Kees Goudsmits. (2010). De Gaffelwaterjuffer (Coenagrion scitulum), terug van weggeweest in Noordwest-Europa. Brachytron, 13(1/2), 19–25.