Soms kom je op een totaal onverwachte plek een bijzondere libel tegen. Veelal zal dat in het veld zijn, of wellicht een keer in een museumcollectie. Maar een enkele keer gebeurt dat ook in een brochure over sensationele stukken van het Geldmuseum. Daarin ontdekte ik dat de Blauwe glazenmaker (Aeshna cyanea) halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw kans maakte om de meest bekende en meest gehanteerde libel van Nederland te worden. Helaas is het nooit zo ver gekomen.

, , , , ,
Brachytron

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie

Tim G.Y. van den Broek. (2012). Libellen in de kunst Een prachtig ontwerp dat het niet haalde tot massaproductie. Brachytron, 15(1), 64–67.