Tabel 1. geeft een overzicht van de verdeling van tellingen (plus de afgelegde kilometers) in overzichtelijke vorm weer. Het is duidelijk dat bovennoemde periode, 1969-1979, niet geheel gerechtvaardigd is. Het ligt echter in de bedoeling de landelijke NJN-tellingen voor de jaren ’69, ’70, ’71, ’74, ’75 en ’76 alsnog te achterhalen. Het jaar 1969 is voornamelijk als eerste gesteld wegens de omvangrijke vogelsterfte voor de kust van de waddeneilanden dat jaar.