Het landelijk stookolieslachtoffer-ondorzoek groeit gestaag. Dit jaar werd, voor het eerst, de magische duizend kilometer strand overschreden. Niet zomaar, maar meteen met 200 km! Al met al leek het aardig, de gegevens over zo’n jaar alvast eens op een rijtje te zetten. Uit verslag geeft een overzicht van de Inspanningen die meer dan 60 tellers hebben geleverd het afgelopen jaar. We hopen het telwerk voortaan rond de 1000 km. per jaar te kunnen stabiliseren. Op het weekend van 23 & 24 februari werd, in samenwerking met de britse RSPB, een landelijke telling gehouden. Hierover is in dit jaarverslag een aparte verhandeling opgenomen. Het jaar werd bovendien afgesloten met een gigantische slachting onder de Zeekoeten langs onze kust. Ook hiervan is een apart verslag samengesteld.