De determinatie van vogels in de hand hoeft doorgaans geen grote problemen op te leveren. Bij het telwerk aan olieslachtoffers is de determinatie soms wat moeilijker, of zelfs zeer moeilijk, doordat het kadaver de nodige onderdelen mist, al erg lang op het strand ligt, of eenvoudig omdat het een moeilijke soort betreft. De reeds lang geleden aangekondigde handleiding voor de determinatie van olieslachtoffers (Camphuysen & De Wijs in prep.) zal nog niet snel kunnen verschijnen helaas. Grote delen van deze handleiding zijn nu toch in vergevorderde staat van voorbereiding en het zal een troost zijn dat we kunnen vaststellen dat het uiteindelijke resultaat veel uitgebreider zal zijn dan de eerste opzet deed verwachten. Het is nu eenmaal niet anders, voorlopig zal iedereen het met de bekende determinatiewerken moeten doen. Het onderzoek naar olieslachtoffers, in het bijzonder het basale telwerk, heeft sinds 1977 een enorme vlucht genomen. Dat er nu, mei ’82, al weer meer dan 1.000 kilometer is geteld betekent dat er in Amsterdam bijna dagelijks tellingen van vele medewerkers binnenkomen.