Om een beeld te krijgen van het aantal vogels dat dood gaat door olievervuiling tellen wij de op de kust aangespoelde slachtoffers. Dit is de enige manier om systematisch en op grote schaal gegevens te verzamelen. Het is echter wèl van belang om te weten wat wij nu precies merken van wat er op zee is gebeurd. Vogels komen op zee in aanraking met olie en gaan na korte of langere tijd dood. Een gedeelte zal aanspoelen, maar wij weten niet waar, hoe groot dat deel is en ook niet welke factoren daarop van invloed zijn. Om wat meer inzicht te krijgen werden en worden er experimenten uitgevoerd waarbij dode gemerkte vogels in zee worden geworpen. Er is een aantal experimenten uitgevoerd om te bepalen welk percentage van de vogels wordt teruggevonden en ook twee waarbij uitgebreider onderzoek is gedaan naar da faktoren die bepalen waar en wanneer de vogels aanspoelen. In deze bespreking wil ik eerst de laatste twee experimenten wat uitvoeriger behandelen en daarna een experiment uit de eerste categorie.