Dit is het verslag van' de derde landelijke stookolieslachtoffertelling die door de werkgroep NSO werd georganiseerd ten benoeve van de internationale telling van de Royal Society for Protection of Birds (RSPB) . Vergeleken met de tellingen van 1980 en 1981 (Camphuysen 1980 en 1981a) kunnen we weer een verheugende toename constateren voor wat betreft de medewerking onder de tellers. Een fors deel van de Zeeuwsche en Zuidhollandse eilanden, de gehele Hollandse kust, alle grotere waddeneilanden en grote delen van de Noordhollandse, Friese en Groninger waddankust werden onderzocht. De eigenlijke teldagen vielen het weekend van 28 februari. Zoals ook bij de RSPB gebruikelijk is werden ontbrekende stukken de beide omringende weken geteld. Alleen het niet ontvangen van de tellingen op Schouwen en Goeree moeten we als een gemis beschouwen.