Het belang van de Noorse kust voor de miljoenen broedende zeevogels wordt aangestipt, maar ook het belang van de ijs-vrije fjorden, waar duizenden zeevogels en zeeëenden de winter doorbrengen, en de andere fjorden, belangrijke ruiplaatsen voor eenden in de nazomer en herfst, wordt aangegeven. Al deze gebieden lijken bedreigd te worden door een uitbreiding van de aktiviteiten aan oliewinning voor de kust noordelijk van 62°N. Waren deze tot dusverre beperkt tot de zomermaanden (“and thus ‘only’ threatens the breeding populations”), nu bestaan er plannen om hiermee ook in het najaar, of zelfs het gehele jaardoor, door te gaan. De noordwaartse golfstroom langs de Noorse kust maakt ieder ongelukje op elk van de olievelden tot een potentiële bedreiging voor de grote aantallen zeevogels in Noord Noorwegen, het gehele jaar door.