Vanaf 13 december 1981 werd op de Noordhollandse kust een verdwijntijden-onderzoek gedaan. De wekelijkse tellingen, op een traject van 6 km. lengte, rond Camperduin werden tot en met 15 mei 1982 volgehouden. De voor toevallige passanten kennelijk intrigerende labels zorgden voor een interessante correspondentie. De landelijke telling werd gehouden op het weekend van 27/28 februari. Dankzij de enorme medewerking werd 413 km. strand onderzocht. Hiervan werd nog vorig jaar verslag gedaan (Nbr. NSO 3:89- 102), het internationale telresultaat wordt in dit jaarverslag opgenomen.