Het streeftotaal, van ca. 1000 km. per jaar, is evenals in 1981 weer ruimschoots overschreden. Het totaal aantal kilometers wat wij binnengekregen hebben is. Er druppelen nu nog steeds enkele tellingen van 1982 binnen, maar wij nemen aan dat dit slechts tot enkele tientallen kilometers kan oplopen. Het beeld over 1982 zal hierdoor waarschijnlijk niet meer wijzigen. Dit jaar kregen we de medewerking van zo’n 70 mensen en 10 afdelingen/vereniqingen. De in december’82 zich manifesterende nieuwe olieramp verhoogde het telwerk zo sterk dat het uitwerken van dit verslag enigszins werd vertraagd.