Een beknopt overzicht van de gegevens van geringde vogels die in 1982 door de tellers op het strand werden aangetroffen.