Eind vorig jaar kregen we de beschikking over de telresultaten van de “International Beached Bird Survey 1982”. Tim Stowe (RSPB) werkt sinds vorig jaar niet meer aan olieslachtoffers. Hij publiceerde de gegevens over het tijdvak 1972-81 in een lijvig verslag dat begin 1982 uitkwam (Stowe 1982). Zijn werk is inmiddels overgenomen door Lesley ünderwood. Het is te hopen dat zij eenzelfde periode deze organisatie zal kunnen blijven doen. In dit verslag een overzicht van de tellingen in 1981 en 1982. Helaas ontbreken in beide jaren gegevens van Noorse, Deense en Belgische zijde. Dit is in het bijzonder een gemis voor 1981 (olieramp in de oostelijke Noordzee), en ook een wat merkwaardig hiaat omdat er gezien enkele publicaties wel degelijk werd geteld.