De enorme stroom olieslachtoffers die in januari 1983 aan de Nederlandse kust aanspoelde bestond in hoofdzaak uit Zeekoeten Uria aalge, Alken Alca torda en Drieteenmeeuwen Rissa tridactyla. Vanaf 15 januari echter werden steeds meer Papegaaiduikers Fratercula arctica en Kleine Alken Alle alle gemeld. Van de inmiddels ingezonden Papegaaiduikers bleek dat zelden of nooit de leeftijd werd bepaald. Bijna alle Papegaaiduikers werden verzameld door de tellers, danwel voor privé-collecties, danwel voor plaatselijke musea.