De Inspectie Natuurbehoud Staatsbosbeheer publiceerde op 26 juli 1982 het eind rapport van de Werkgroep Opvangplan Olieslachtoffers. In dit verslag wordt een overzicht gegeven van de taakverdeling in geval van een olieramp, voor wat betreft de opvang van olieslachtoffers. Het dient als een draaiboek: van melding tot alarm tot opvangaktie tot rapportage. De begeleiding van ‘het publiek’ staat hoog in het vaandel geschreven. De voornaamste instanties binnen dit opvangplan zijn: Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming, de Vogelopvangcentra, Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, (NIOZ), Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN), Nederlands Stookolieslachtofferonderzoek (NSO), vogelwerkgroepen, kustgemeenten en waterschappen door Rijkswaterstaat. Van de overige instanties namen steeds één of meerdere vertegenwoordigers deel aan het overleg.