De Alk Alca torda behoort tot de zeevogels die zwaar te lijden hebben van olielozingen op zee. Vooral in de winter 1982/83 moet zich onder de Alken een ware slachting voltrokken hebben. Uit de vele meldingen van Alken op de telformulieren van het NSO bleek, dat leeftijdsbepaling bij deze soort nogal wat problemen opleverde. Veelal werd volstaan met een onderverdeling in adulte en juveniele vogels. Het is echter mogelijk om op eenvoudige wijze tot een veel nauwkeuriger leeftijdsbepaling te komen. Dit artikel besteedt hieraan uitgebreid aandacht en zal ook een algemeen geldende notatie-methode aanreiken welke voor een ieder in het veld hanteerbaar kan zijn. Voorts vindt een korte bespreking plaats van de ondersoorten van de Alk.