Ekologie is het tijdschrift van Aktie Strohalm te Utrecht. Nummer 23, De Noordzee, is het eerste nummer van jaargang 1984. Het is een rijk geïllustreerd, leuk uitgevoerd boekje over gebruik en misbruik van de Noordzee, waarin de opinie van Werkgroep Noordzee uitvoerig aan bod komt. Uit het boekje zijn veel wetenswaardigheden te halen met betrekkingen tot de bedreigingen van het mariene milieu van de oceanen in het algemeen en de Noordzee in het bijzonder, maar ook ten aanzien van de vele regelingen en (internationale) verdragen. Een gebrek aan referenties verhindert de geïnteresseerde lezer helaas om veel verder te komen. De tekst is prettig leesbaar, maar niet altijd even samenhangend.