Weidevogels staan de laatste jaren sterk in de belangstelling. Door de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels is 1984 zelfs tot het “Weidevogeljaar” uitgeroepen, hetgeen aanleiding was in hetzelfde jaar in verschillende provincies (o.a. Drenthe) weidevogeldagen te organiseren. Deze grote belangstelling is met name te danken aan berichten over een alarmerende achteruitgang in aantal van een aantal in Nederland broedende weidevogelsoorten. Dit artikel is een bewerking van een inleiding die op 14 april 1984 gehouden is in het kader van de Drentse weidevogeldag. De Provinciale Planologische Dienst (PPD) heeft grote belangstelling voor weidevogels: immers, verschillende weidevogelsoorten kunnen worden beschouwd als goede indicatoren van de natuurlijke kwaliteit in het agrarisch gebied.