Het project Gruttoslaapplaatsen is een activiteit van de Nederlandse Steltloperswerkgroep. Het vaststellen van de verspreiding en aantallen van de Grutto in Nederland, buiten de broedtijd, is één van de doelstellingen van de Nederlandse Steltloperswerkgroep. Daarnaast kunnen veranderingen in het voorkomen worden onderzocht. In 1982 en 1983 organiseerde de werkgroep het onderzoek naar de Wulp in het binnenland (zie het artikel “Tellingen op slaapplaatsen van de Wulp in 1976-1983” elders in dit nummer). In 1984 en 1985 werd de Grutto onder handen genomen.