In het laatste verslag van de midwintertelling van januari 1983 (Santing 1985) werd gesteld dat het aantal Blauwe Reigers tijdens niet te strenge winters rond de 450 exemplaren schommelt. Nieuwe tellingen zouden uit moeten wijzen of dat aantal een normaal beeld is. De winter van januari 1984 was tot op dat moment niet streng. Het aantal Blauwe Reigers bedroeg 453 exemplaren. Het aantal van 450 exemplaren lijkt dus meer en meer een vaststaand gegeven te worden. Ook het verspreidingsbeeld vertoont geen noemenswaardig verschil met dat van januari 1983 (figuur ). In januari 1986 hadden we wel te maken met streng winterweer. Het aantal Blauwe Reigers vertoonde een forse daling ten opzichte van vorige jaren. Er werden 224 exemplaren geteld.