RoofvogelwinterteHingen, waarbij vrijwel de gehele provincie wordt meegenomen, zijn niet vreemd in Drenthe. Gedurende een reeks van jaren worden al roofvogels geteld (Van Dijk & Van Os 1982, Van Os 1985). Samen met de hier gepresenteerde tellingen zijn er- in de periode 1976 – 1986 totaal dertien provinciale roofvoge1te11ingen uitgevoerd, waarvan er zes in de maand januari plaats vonden.