Een lijvig, maar sober uitgevoerd boekwerk dat een tweetal onderzoeksverslagen over overwintering en trek van ganzen in het Leekstermeergebied bevat. Dit Leekstermeergebied is een in belangrijkheid toenemende pleisterplaats in het uiterste noorden van Drenthe en een klein stukje Groningen. In het deel dat de trek behandeld is een deel van de oostelijker gelegen veenkolonieën betrokken. De beide auteurs hebben, en dat móet gezegd worden, een flinke klus geklaard.