De bespreking van het PPD-rapport uit 1985 roemde reeds het lijvige rapport, ditmaal betreft het ruim 120 bladzijden! De opzet komt overeen met de vorige rapporten en op eigen initiatief zijn de volgende hoofdstukken opgenomen: "Invloed van menselijke vervolging op roofvogels in Noordwest Drenthe", "De PPD-methode als middel om grootschalig broedvogels te inventariseren" en "Fouragerende Regenwulpen in Noordwest Drenthe in het voorjaar van 1986". Wat ik helaas mis is de vergelijking met de inventarisatie uit voorgaande jaren (1976), want "Vogels van Drenthe" stoelt toch voor een groot deel op deze gegevens aangevuld met waarnemingen van derden.