In een goed ogend en overzichtelijk rapport doen de samenstellers, SJaak van Iwaarden en Gerrie Krans, verslag van de nestkastactiviteiten rond Gieten in 1985. Maar liefst 556 kasten in 34 terreinen zijn gecontroleerd.