In een 26 pagina's dik rapport wordt, door de diverse leden van de Jeugdvogelwerkgroep Zuidlaren een overzicht gegeven van de broedvogels in een aantal gebieden rond Zuidlaren. Het is een goed en duidelijk rapportje geworden. Een vaak vergeten hoofdstuk als "Methode" komt goed uit de verf en maakt de interpretatie inzichtelijk. In de diverse deelgebieden zijn voldoende bezoeken gebracht, verdeeld over de diverse dagdelen. Enigszins relativerend wordt bij de betrouwbaarheid van de gegevens aangegeven dat we te maken hebben met "jeugdige" vogelaars. Aan het resultaat is dit overigens niet af te zien! Een enkele kanttekening valt natuurlijk altijd te maken. Zelf had ik graag een weergave van de telgebieden in kaartvorm, met daarin aangegeven de bossen, houtwallen e.d., gezien. Het percentage bos, houtwal, open gebied e.d. had dan in een tabel vermeld kunnen worden. Verder miste ik een kaartje met daarop de gevolgde inventarisatieroute.