Tijdens een punt-transsect-telling op 28 december 1988 werd op het Groote Zand in boswachterij Hooghalen een Klapekster gesignaleerd. Deze waarneming gaf aanleiding tot het zoeken naar braakballetjes, die tot grote verwondering van de auteur in ruime mate onder vrijstaande Grove dennen waren te vinden. Aangemoedigd door dit succes werden ook de overige, voor Klapeksters geschikte terreinen in de boswachterij afgestruind waarbij nog twee andere klapeksterterritoria werden ontdekt.