Tijdens een onderzoek naar merelslaaptrek in Peize (Venema 1991) zijn veel aantekeningen gemaakt van het gedrag dat Merels op en rond de slaapplaats vertoonden. Het slaaptrekgedrag van de Merels bleek in 1988 in hoofdlijnen overeen te komen met de beschrijving die hiervan door diverse auteurs wordt gegeven (Moller Pillot 1985, Stephan 1985, Cramp 1988, Glutz van Blotzheim & Bauer 1988). Gezien de onbekendheid van het verschijnsel merelslaaptrek bij veel vogelaars lijkt het zinvol om een beschrijving te geven van een aantal in Peize waargenomen gedragsaspecten. Tevens wordt kort ingegaan op andere vogelsoorten die gebruik maakten van dezelfde slaapplaats.