In een 24 bladzijden dik rapportje geeft de KNNV-VWG Assen een overzicht van de winter- en trekvogels van Kampsheide. Het is een kort en beknopt verslagje met daarin een weergave in grafiek en kaartvorm. Tot op heden zijn er nog maar weinig vogelrapporten in het drentse verschenen die tellingen bevatten van wintervogels. De KNNV-VWG Assen levert hiermee een zinnige bijdrage tot de kennis hierover. Er wordt al sinds 1985 geteld en dit geeft goede mogelijkheden voor vergelijk. Een nadeel vind ik dat er steeds verwezen wordt naar vorige verslagen (o.a. voor de methode). Korte soortbesprekingen gaan in op de (mogelijke) oorzaak van de vastgestelde fluctuaties. Soms is dit overduidelijk, bijvoorbeeld winterinvloeden op de Winterkoning, soms ook niet.