Woelmuizen (veldmuis Microtus arvalis cn aardmuis M. agrestis). en vooral veldmuizen, vormen een belangrijke voedselbron voor Blauwe Kiekendief Circus cyaneus, Buizerd Buteo buteo. Torenvalk Falco tinnunculus. Kerkuil Tyto alba. Ransuil Asio otus, Velduil A. flammeus en Klapekster Lanius excubitor. Fluctuaties in aantallen kunnen bij bovengenoemde soorten grotendeels worden verklaard aan de hand van het woelmuizenaanbod. In Atlasblok 12-44 worden sinds oktober 1986 ransuilbraakballen verzameld. De Ransuil is een echte woelmuiseter, zodat de talrijkheid van woelmuizen wordt weerspiegeld in hel dieet. Figuur I geeft een beeld van woelmuisfluctuaties in de afgelopen jaren.