Na een lange incubatieperiode waarbij een heel team samen met ’Roege’ Rob op het boek heeft zitten broeden was-ie daar dan eindelijk op 23 oktober; 1850 gram, 30 cm hoog, 22 cm breed en bijna 3 cm dik, gevuld met 350 pagina's zeer lezens- en bekijkenswaardige kost, kortom de Ecologische Atlas van de Nederlandse Roofvogels. Geschreven door Rob Bijlsma met medewerking van Anne-Marie Blomert, Willem van Manen en Maria Quist. Na een uilgebreide beschrijving van relevante informatie over landschap, weersomstandigheden. methoden en voedselaanbod worden de 12 in ons land broedende roofvogelsoorten stuk voor stuk behandeld en aan het eind, na een hoofdstuk over roofvogelvervolging, nog eens ecologisch met elkaar vergeleken.