Sinds 1986 worden in atlasblok 12-44 systematisch braakballen van de Ransuil Asio otus verzamneld. Vorig jaar werden in deze rubriek gesommeerde percentages van Veldmuis Microtus arvalis en Aardmuis M. agrestis gegeven als woelmuizenindex. Dit jaar zijn alleen de veldmuispercentages berekend (Figuur 1), Na 1993 is het aandeel Veldmuis gedaald en het lage percentage in het derde kwartaal van 1994 (63%) voorspelt niet veel goeds voor de veldmuiseters in de komende winter. De voedselschaarste was afgelopen herfst al zichtbaar aan de Buizerds Buteo buteo die rondstapten in de weilanden. Deze vogels waren aangewezen op ongewervelde dieren, vermoedelijk voornamelijk regenwormen Lumbricidae.