In 20 jaar WAD-bestaan zijn 10 Drentse Vogels verschenen met een totaal van 885 bladzijden. Het betreft 119 artikelen, een reeks Brammetjes Baardmees en rapport- en boekbesprekingen. De samenstelling van de redactie onderging in deze periode enkele wijzigingen, en wel als volgt: Jaargang 1 (1985): Arend J. van Dijk, Henk Nijmeijer, Edward Soldaat, Yzaak de Vries. Jaargang 2/3 (1989); Hans Colpa, Arend J. van Dijk, Jan Grotenhuis, Henk Nijmeijer, Edward Soldaat, Yzaak de Vries. Jaargang 4 (1991): Jan Grotenhuis, Henk Nijmeijer, Peter Venema, Yzaak de Vries. Jaargang 5 (1992): Rob G. Bijlsma, Jan Grotenhuis, Michel Klemann, Willem van Manen, Peter Venema. Jaargang 6-10 (1993-97): Rob G. Bijlsma, Willem van Manen. In de eerste jaren was het moeilijk om de verschijningsfrequentie van eenmaal per jaar te handhaven. Vandaar de sprong van nummer 1 naar 2 met vier jaar tussenpoos (deels teniet gedaan met een dubbelnummer in 1989) en de twee jaar tijdsverschil tussen nummer 2/3 en 4. Sinds 1991 verschijnt Drentse Vogels in de gewenste frequentie van eenmaal per jaar. Vanaf dat jaar is bovendien een vast formaat (A5) aangehouden. Daarnaast is in 1994 een ISSN-nummer aangevraagd voor Drentse Vogels (1381-6101), waarmee het een officieel geregistreerd tijdschrift is geworden. Een andere verbetering betreft -vanaf nummer 5 in 1992- de toevoeging van Engelse samenvattingen bij alle artikelen, alsook Engelse onderschriften bij figuren, tabellen en bijlages; deze worden alle door Rob G. Bijlsma gemaakt. Door de toevoeging van Engelse samenvattingen konden artikelen uit Drentse Vogels worden opgenomen in de Aves-sectie van Zoological Records en de Recent Omithological Literature-reeks van de American Omithologisfs Union, British Omithologist's Union en Birds Australia. Zodoende is een wereldwijde verbreiding van Drentse onderzoeksresultaten gewaarborgd!. In nummer 5 werden bovendien voor het eerst foto's aan de tekst toegevoegd. In daaropvolgende nummers, met uitzondering van nummer 6, bleven foto's opduiken. Foto's worden opgenomen indien ze aan de volgende eisen voldeden: functionele toevoeging aan de tekst, in Drenthe gemaakt (bij voorkeur in gebied waarover artikel gaat) en voorzien van plaats en datum. Kortom, foto's met een documentaire waarde.