Uitgebreide rapportage van broedvogelkarteringen, slaapplaatstellingen, fenelogie, winter- en trekvogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen en insecten. Eén van de best gedocumenteerde telgebieden van Nederland. Een aantal ontwikkelingen wijkt drastisch af van landelijke of provinciale beeld, wat smeekt om een nadere analyse. Grote aantallen kaartjes, diagrammen, foto’s (ook in kleur) en tabellen verschaffen de lezer gedetailleerde basisinformatie.