Het gebied van 1370 ha is op BMP-wijze geïnventariseerd. Sinds 1968 zijn 13 soorten van het toneel verdwenen; voor nog eens 6 soorten wordt verwacht dat deze binnenkort zullen verdwijnen (o.a. Nachtegaal en Wulp). Het rapport beschrijft in detail de vogelbevolking over een reeks van jaren; de meeste soorten hebben een verspreidingskaart uit één of meerdere jaren. In tabellen wordt de kartering nader uitgewerkt naar dichtheden op habitatniveau (de cijfers moeten als index worden gezien, niet als absoluut dichtheidscijfer). Van enkele soorten worden langlopende trends gegeven (1968-98). Het rapport is sterk toegespitst op beheer.