Dit rapport, geschreven in opdracht van de provincie Drenthe, behelst een onafhankelijk deskundigenoordeel over de voornemens van het TT-bestuur om haar activiteiten naast het Witterveld uit de breiden met grote evenementen als popconcerten. Dit deskundigenoordeel is noodzakelijk omdat het Witterveld op de nominatie staat te worden aangewezen te worden als Speciale Beschermingszone in het kader van de Europese Habitatlijn en onder de Natuurbeschermingswet valt. Het rapport heeft een heldere opbouw, er is uitgebreid literatuuronderzoek verricht en het bevat fraaie kaartjes in kleur. Het komt er echter op neer dat goede basisgegevens ontbreken, omdat recentelijk geen gedetailleerde inventarisaties zijn uitgevoerd. Daarnaast is de invloed van geluid op fauna beschreven aan de hand van vaak buitenlands onderzoek onder totaal andere omstandigheden. De eindconclusie luidt dat de bedreigde diersoorten van het Witterveld (in ogen van de overheid alleen Zandhagedis en Heikikker) vermoedelijk geen directe hinder zullen ondervinden van de toename van geluid door de extra evenementen, maar dat we moeten uitkijken met luchtballonnen en reclamevliegtuigjes.