Een verzameling van meningen van deskundigen, pseudo-deskundigen en onwetenden op een hoop gegooid onder het motto, “Als mensen zeggen dat ze overlast ervaren dan is dat gewoon zo”. Dit levert een vermenging van waarheid en onwaarheid op (zelfs is niet steeds duidelijk of het kraaien, roeken of kauwen betreft) met uiteindelijk een beleidsadvies aan de gemeente: Roeken moeten worden geconcentreerd op plekken waar mensen geen last van ze hebben. Om de Roeken over te halen zich in die bosjes te vestigen, wil men grote hoeveelheden nestmateriaal ter plekke aanbieden, zonder overigens onderzocht te hebben of de beschikbaarheid van nestmateriaal voor roeken een beperkende factor is (natuurlijk is dat niet het geval). Dit rapport zegt veel meer over de, tegelijk met de welvaart, toegenomen intolerantie van de verwende mens tegenover de natuur. Dat de één plezier heeft aan de roeken die het grasveld vrijmaken van emelten en takken, terwijl de ander last heeft van de takken van uitgewaaide nesten, geeft wel aan dat het probleem niet bij de Roeken ligt.