Het leidt geen twijfel dat het steeds wanner wordt op aarde: de tien warmste jaren van de afgelopen 1000 jaar hebben alle na 1990 plaatsgevonden. De effecten van deze opwarming zijn in de natuur duidelijk terug te vinden: bomen en planten lopen eerder uit en veel vogelsoorten broeden nu eerder dan 20 jaar geleden. Het lijkt er dus op dat de natuur zich mooi weet aan te passen aan dat warmere klimaat, maar is die aanpassing wel zo goed? Hadden bomen niet nog meer moeten vervroegen, of juist minder? En is de gevonden vervroeging van de broeddatum van veel vogels wel voldoende om gelijke tred te houden met de ontwikkeling van het voedselaanbod?

Drentse vogels

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Werkgroep Avifauna Drenthe

Christiaan Both, & Rob G. Bijlsma. (2006). Oproep. Aanpassing aan klimaatsverandering bij trekvogels: hulp gevraagd bij nieuw onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Drentse vogels, 20(1), 76–77.