Plan Goudplevier was één van de eerste grote natuurontwikkelingsgebieden in Drenthe. De daarop volgende projecten waren over het algemeen gericht op het ontwikkelen van levensgemeenschappen van arme zandgronden. De nieuwste generatie natuurontwikkelingsprojecten in Drenthe richt zich vooral op beekdalen. In 2005 werd gestart met de inrichting van de Geeserstroom, onderdeel van het beekdal Mars- en Westerstroom. Het project werd in 2006 afgerond en leverde in een kort tijdsbestek opmerkelijke veranderingen in de vogelsamenstelling op. Je hoeft maar naar www. waarneming.nl te surfen om een beeld te krijgen van de vogelrijkdom in dit nieuwe Drentse wetland. Dit artikel beschrijft de effecten op broed-, winter- en trekvogels en vormt gelijk de presentatie van de nulmeting.