De European Invertebrate Survey heeft als doel de verspreidingsgegevens van ongewervelde dieren in Europa te verzamelen. De Nederlandse afdeling, die sinds 1975 bestaat, is behalve in verspreiding ook in de oekologie van invertebraten geinteresseerd.